stubbfräsning

Så går det till

Efter trädfällning kvarstår alltid stubbar, dessa är ofta ivägen för gräsklippare, estetiskt fula eller bara i vägen.
Stubbfräsning är den enklaste och mest prisvärda metoden att avlägsna dessa med.

När vi fått i uppdrag att avlägsna stubbarna så kommer vi till platsen med en stubbfräs, maskinerna som är mycket kraftfulla fräser ned stubben en bit under marknivå.
Våra stubbfräsar är anpassade för villaträdgårdar, kommer fram överallt och lämnar inga förstörda gräsmattor bakom sig.

Efter att stubbarna frästs ned återstår endast träflis och ett hål i marken där stubben stått. Hålet fylls sedan upp med träflis och ett lager såjord på toppen så att nytt gräs kan sås.
Eventuellt överblivet flismaterial kan enkelt komposteras, spridas ut runt buskar eller återvinnas.

Vi  hjälper varje år hundratals kunder med Stubbfräsning. Innan påbörjat arbete lämnar vi alltid ett fast pris på jobbet.

Våra stubbfräsar levereras av Vermeer Viking och Rayco. Maskinerna har högsta miljöcertifiering för att möta kommunernas miljökrav. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

Det går ypperligt, vi fräser stubbar alla månader om året.

Att fräsa häckar fungerar utmärkt, är tanken att etablera en ny häck på samma ställe så är jorden dessutom uppluckrad och syresatt efter fräsningen. 

Alla stubbar är olika och alla arbeten har olika förutsättningar.

Generellt kan man säga att priserna börjar på omkring 1500:- efter RUT avdrag och stiger därefter med antalet stubbar, storlek på stubbar, hur djupt man vill ha fräst och hur svårtillgängliga stubbarna är.

Precis som med enskilda stubbar så påverkas priserna av häckens längd, storlek på häckstubbarna, framkomlighet och önskat fräsdjup.

Det går både att gräva upp stubbar eller elda upp dem, men det är mycket hårt och tidskrävande arbete. Dessutom är det dyrt att tippa stubbar då det klassas som miljöfarligt avfall.

Stubbar förmultnar i olika takt, beroende på placering, trädsort och storlek. Men det tar ofta 10-20 år innan en normalstor stubbe förmultnat.